MASINA ZA MINI KROFNE AK-2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

IZRADA MAŠINE OD INOX ČELIKA / MANUFACTURE OF STAINLESS STEEL MACHINE

POSEBNO DIZAJNIRANA ZA BRZO RASTAVLJANJE I ČIŠĆENJE / SPECIALLY DESIGNED FOR QUICK DISASSEMBLY AND CLEANING

POGODNA ZA POSTAVLJANJE NA MALE POVRŠINE / SUITABLE FOR INSTALLATION ON SMALL SURFACES

OPSLUŽUJE JEDNA OSOBA KOJA SE OBUČI ZA 30 min. / SERVED BY ONE PERSON WHO TRAINS IN 30 MIN.

KOMPLETNO AUTOMATIZOVANA I VISOKO PRODUKTIVNA / COMPLETELY AUTOMATED AND HIGHLY PRODUCTIVE

NAPAJANJE 220V 50Hz / POWER SUPPLY 220V 50Hz

INSTALIRANA SNAGA 3 KW / INSTALLED POWER 3 KW

KAPACITET max 1500 MINI KROFNI NA ČAS / CAPACITY max 1500 MINI DONUTS PER HOUR

Mašina za mini krofnice aparat za mini krofnice aparat za krofnice Mašina za mini krofnice aparat za mini krofnice aparat za američke mini krofnice cena Mašina za mini krofnice aparat za mini krofnice aparat za američke mini krofnice Mašina za mini krofnice aparat za mini krofnice cena aparat za američke mini krofnice aparat za krofnice aparat za krofnice aparat za krofnice Aparat za krofne Aparat za krofne Aparat za krofne Aparat za krofne cijena Aparat za krofne cijena

MAŠINA ZA MINI KROFNICE

Mašina za mini krofnice ili aparat za krofnice je namenjena za proizvodnju mini krofnica. Olakšava Vam i ubrzava pripremu mini krofnica. Za samo nekoliko minuta moći ćete  da dobijete gotov proizvod. Ukoliko želite da sa malim ulaganjima ostvarite veliku dobit, da čak i u ovim nesigurnim vremenima imate stalan i siguran izvor prihoda, kupite MAŠINU ZA MINI KROFNICE. Mašina je namenjena za proizvodnju američkih krofnica. Priprema počinje tako što se u fritezu mašine sipa ulje. Mašina mora biti postavljena na stabilnu podlogu u horizontalnom položaju pri čemu je potrebna količina ulja 5.5 l i 9 l. Na komandnoj tabli odgovarajućem tasteru uključiti grejač. Unapred pripremljeno testo, prema odgovarajućoj recepturi, sipati u koš dozatora. Proces prizvodnje može početi kada se ulje zagreje na temperaturu prženja (oko 200°). Proces proizvodnje počinje i odvija se automatski kroz sledeće operacije: doziranje, prženje, prevrtanje, prženje druge strane i izbacivanje.

MODEL AK-2
Mašina za mini krofnice aparat za mini krofnice aparat za američke mini krofnice

DIMENZIJE / DIMENSIONS AK-2

DUŽINA / LENGTH

950 mm

ŠIRINA / WIDTH

400 mm

VISINA / HEIGHT

650 mm

APARAT JE SA DVA KLIPA / THE DEVICE HAS TWO PLUNGERS

ZAPREMINA ULJA 5.5 l / OIL VOLUME 5.5 l

MODEL AK-5
Mašina za mini krofnice aparat za krofnice

DIMENZIJE / DIMENSIONS AK-5

DUŽINA / LENGTH

800 mm

ŠIRINA / WIDTH

360 mm

VISINA / HEIGHT

610 mm

APARAT JE SA PET KLIPOVA / THE DEVICE HAS FIVE PLUNGERS

ZAPREMINA ULJA 9 l / OIL VOLUME 9 l