HIDRAULIČKA BRIKET PRESA

HIDRAULIČKA BRIKET PRESA je potpuno automatizovana, namenjena je za briketiranje drvnog otpada kao sto su: piljevina, šuška i sl. Pored drvnog otpada može se briketirati slama, trska, lišće, granje, drvna kora, ljuske od krompira, otpaci od šećerne trske, ljuske od suncokreta i sl.

– Briketiranje se vrši bez dodatnih vezivnih materijala, uz uslove da usitnjenost bude u određenim granicama i da apsolutna vlažnost otpada bude od 12 % od 17%.

– Briket poseduje specifičnu težinu od 0,8 do 1,2 (Kg/dm3) , što omogućava lak transport i skladištenje na malom prostoru.

– Kalorična moć briketa je 14,6 do 18,8 (MJ/Kg)

– Briket ravnomerno sagoreva sa malo dima i bez lebdećeg pepela, ima deset puta manje pepela od uglja, sagorevanjem ne zagađuje životnu sredinu jer sadrži malo sumpora, čak sto puta manje od uglja.

– Briket je čist i pogodan za upotrebu u domaćinstvu.

– Pakuje se u plastične folije što omogućava lakše slaganje i korišćenje.

– Opširnija uputstva dostavljamo pri isporuci

HIDRAULIČKA BRIKET PRESA / HYDRAULIC BRIQUETTE PRESS

TEHNIČKI PODACI  / TECHNICAL DATA

TIP / TYPE

BRIKET / BRIQUETTE O mm

KAPACITET / CAPACITY Kg/h

SNAGA / POWER KW

TEŽINA / WEIGHT Kg

HBP – 60

60

80-100

7,5

1000

HBP – 70

70

130-150

11

1100

HBP – 80

80

180-200

15

1200

HBP – 90

90

280-300

22

1500

HBP – 100

100

380-400

30

1800

MERE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HPB – 60

1700

1950

750

750

1100

1050

1300

500

330

800

HPB – 70

1780

2050

750

750

1100

1050

1300

500

330

800

HPB – 80

1780

2050

750

750

1100

1050

1300

500

330

800

HPB – 90

1900

2200

800

800

1100

1050

1300

500

330

800

HPB – 100

2000

2400

850

850

1100

1100

1300

500

330

800

HIDRAULIČKA BRIKET PRESA BRIKET PRESA PRESAHIDRAULIČKA BRIKET PRESA BRIKET PRESA PRESA