LINIJA ZA PROIZVODNJU ČIPSA

LINIJA ZA PROIZVODNJU ČIPSA je namenjena u procesu prerade krompira za dobijanje kvalienog čipsa, može se kombinovati i za proizvodnju pomfrita. Linija je savremeno opremljena, tehnološki po najvišim ISO standardima da uz minimalnu portošnju vode i jestivog ulja proizvede najkvalitetniji čips i proizvode od krompira. Linija sadži sve neophodne komponente da kao procesna oprema zadovolji sve svetske standarde u obradi krompira odnosno u dobijanju čipsa.

Linija je potpuno automatizovna sto omogućava mali broj ljudi koji je opslužuju i veliku produktivnost. Zbog svoje dužine moguće je, a imajući u vidu probleme sa proizvodnim pogonima liniju saviti u obliku slova L.

LINIJA ZA PROIZVODNJU ČIPSA / CHIPS PRODUCTION LINE

TEHNIČKI PODACI / TECHNICAL DATA

TIP LINIJE/ LINE TYPE

LPČ-10

LPČ-20

LPČ-30

KAPACITET LINIJE / LINE CAPACITY kg/h

10

20

30

INSTALIRANA SNAGA / INSTALLED POWER KW

50

80

110

GODIŠNJA PROIZVODNJA / ANNUAL PRODUCTION CCA/T

50

100

150

BROJ RADNIH SMENA / NUMBER OF WORK SHIFTS

3

3

3

BROJ RADNIH DANA / NUMBER OF WORKING DAYS CCA

250

250

250

GRAĐEVINSKI OBJEKAT / BUILDING CONSTRUCTION

DUŽINA OBJEKTA / OBJECT LENGTH cca

12

15

20

ŠIRINA OBJEKTA / OBJECT WIDTH cca

4

4

4

VISINAOBJEKTA / OBJECT HEIGHT

3

3

3